Menu

Handlinger & Holdning Træner

Ungdomsfodbold i SFF 2015.

 

SFF 2015´s holdning og handlinger til ungdomsfodbold:

 

Vision med Ungdomsfodbold:

Vi ønsker vil skabe et godt fodboldmiljø, hvor der fokuseres på udvikling af individuelle fodboldfærdigheder (teknik og koordination), da det er fundamentet for på kort sigt at skabe glade og motiverede børn, og for på lang sigt at skabe dygtige fodboldspillere.

For at skabe et godt fodboldmiljø skal klubben altid have klare målsætninger og holdninger til børnefodbold, som er velkendte og efterleves af både trænere, ledere, forældre og børn.

 

Målsætning:

- Fodbold for alle.

- Det skal være sjovt at gå til fodbold:
- Vi vil fremelske og bevare glæden ved fodboldspillet.
- Vi vil skabe succeser for alle spillerne – uanset niveau.


Ovennævnte opnås via træning af kompetente (såvel sportslige som pædagogiske) trænere, der har kendskab til klubbens værdier, trænermanualer m.v. Succeserne opnås via arrangementsudvalg, tilmelding af hold på passende niveauer m.v.. Af samme årsag forventer klubben følgende af trænere/ledere i ungdomsafdelingen;

 

De taler pænt til spillerne, på en anerkendende måde.

De møder friske og veloplagte til såvel træning som kamp.

De giver en forklaring på hvorfor spilleren har den placering på holdet, som træneren har givet ham/hende.

De ikke taler ned til spillere.

De er modtagelige overfor konstruktiv kritik fra spillere, andre trænere/ledere og forældre.

De orienterer om kamp, træning og arrangementer i tilpas god tid.

De lytter til holdets ønsker.

De er velforberedte til træning og kamp.

De sørger for, at alle får mulighed for at vise hvad de kan.

De ikke kun interesserer sig for de bedste på holdet.

De møder til tiden til såvel træning som kamp.

De behandler spillerne ens.

De har forståelse for spillernes psykiske og fysiske behov.

De kan løse problemer spillerne imellem.

De taler positivt til og om dommeren, og respekterer dommerens kendelser.

De taler holdets sag overfor klubben, forældrekredsen, ungdomsudvalget og dommeren.

De gør hvad de kan for at undgå klikedannelser.

De ved, hvad de skal gøre ved uheld, skader eller andre uventede begivenheder.

De kan irettesætte børnene om nødvendigt.

De ikke opfordrer børnene til, at gøre uetiske ting.

De også udenfor banen kan skabe respekt omkring sig selv, holdet, den enkelte spiller og klubben, ved at være et godt forbillede.

De i det hele taget besidder en sportslig ånd overfor såvel klubbens medlemmer som andre klubber.

Brug kun de spiller man har til rådighed på sin egen årgang.

Brug kun spiller fra en laver årgang hvis man ikke har spiller til rådighed fra egen årgang.

De medvirker til, at holde de fysiske rammer pæne og ryddelige.

De bakker op omkring ungdomsafdelingens fællesarrangementer.


Det skal være lærerigt at gå til fodbold:


- Vi vil udvikle og motivere spillerne løbende gennem kvalificeret træning og kampe.
- Vi vil træne og udfordre alle spillere uanset kompetencer og kvalifikationer.
- Vi vil have engagerede og veluddannede trænere.


Ovennævnte opnås via tilbud til trænere om diverse DBU-kurser,

Trænerne bør ligeledes opfordre/hverve aktive ungdomsspillere som hjælpetrænere.


Der skal være gode sociale rammer:
- Vi vil have et godt kammeratskab med respekt for alle uanset baggrund, kompetencer og kvalifikationer.
- Vi vil styrke den sociale ånd via både klubfølelse og holdfølelse.

Ovennævnte opnås via anerkendelse af det, som børnene gør godt, til hver en tid som træner, spiller eller forældre, at skride ind over drilleri og mobning m.v.. Den sociale ånd indgydes via fællesskab, aktivt at bringe forældrene med ind i træningspas og som hjælpere ved kamp, at fastholde deltagelse i den årlige sommercup samt deltagelse i klubweekend. Ligeledes skal klubben opfordre til, at børnene også leger sammen – på kryds og tværs af holdet, evt. indførelse af Mascot samt ”kampråb”. Af samme årsag forventer klubben følgende af spillere i ungdomsafdelingen;

 

At når spillerne befinder sig i SFF 2015 regi erkender, at der er ”VORES” regler om samvær der gælder.

At spillerne henstilles til, at gå i bad efter træning om kamp fra U13.

At spillerne møder til tiden til træning og kamp.

At spillerne taler pænt til trænere, ledere, med- og modspillere samt andre i klubben.

At spillerne bakker op om fælles beslutninger.

At spillerne retter sig efter træneren/lederen.

At spillerne ikke danner kliker.

At spillerne tager fodboldstøvlerne af, inden de går i omklædningsrum, cafeteria, klublokale m.v. efter træning og kamp.

At spillerne rydder op efter sig i omklædningsrum, cafeteria, klublokale m.v..

At spillerne gør klubben ære ved, at behandle dommere, med- og modspillere samt tilskuere med respekt.

At spillerne ikke forsøger at fremhæve sig selv overfor andre.

At spillerne er med til, at samle bolde og rekvisitter ind efter træning og kamp.

At spillerne respekterer alle klubbens regler.

At spillerne tager aktiv del i klublivet.

At spillerne siger pænt tak for kampen til modspillere og dommer, uanset kampens udfald.

At spillerne melder afbud i god tid til kamp, hvis de er forhindret.

At spillerne bliver behandlet med respekt, selv om de måske ikke hører til de bedste på holdet.

At spillerne ikke driller eller mobber andre.

At spillerne ikke lokker nogen til at gøre ting, som de egentlig ikke ønsker at gøre.

At spillerne respekterer den enkelte spiller, når han/hun siger fra.

 

Ovennævnte opnås via, at fodbolden altid skal være i centrum, således at den indgår som en vigtig del af alle træningsøvelser. I den forbindelse er det klubbens holdning, at spillerne skal have så mange boldberøringer pr. træning som overhovedet muligt. Fra klubbens side tilstræbes det, at der skal være én bold til rådighed pr. spiller.

 


Struktur:

Klubben vil arbejde for, at Unddomspiller får en tilknytning til klubben/årgangen og ikke kun til et specifikt hold.
Det er klubbens opfattelse, at et godt samarbejde indenfor en årgang og et bredt kendskab blandt medlemmer og trænere giver det bedste udgangspunkt for et godt fodboldmiljø og en mere smidig niveauinddeling, når det bliver aktuelt.

 

Træning:
Alle årgange træner mindst en gang om ugen.

SFF 2015’s ungdomsafdeling tillader IKKE, at ungdom under 14 år;
• Inddeles i 1. og 2. hold.
• modtager fysisk træning

SFF 2015’s ungdomsafdeling anbefaler;
• HAK-princippet i kampe (alle spillere skal som minimum spille Halvdelen-Af-Kampen).

 

.

FAIR PLAY:

I SFF 2015 går vi bestemt ind for Fair Play og støtter fuldt op om DBU´s holdninger og handlinger omkring Fair Play. Det vil sige, at spillerne anvender lovligt udstyr, har benskinner på, hilser pænt på modstanderhold og dommer samt ønsker god kamp før kampstart og ligeledes efter kampen hilser og siger tak for kampen til modspillere samt dommer. Man råber ikke af dommer, med- eller modspillere, ligesom trænere og spillere hører og efterlever hvad dommeren siger!

 

Der henvises i øvrigt til nedenstående links;

 

http://www.dbu.dk/Temaer/Fairplay/~/media/Files/DBU_Broendby/2008/fairplay_folder_2008.pdf

 

http://www.dbu.dk/Temaer/Fairplay/~/media/Files/DBU_Broendby/2006/fairplay_tegneserie.pdf

 

http://www.dbu.dk/Temaer/Fairplay/~/media/Files/DBU_Faelles/Fairplay_materialer/fairplay_kampkort.pdf

 

 

Alkohol:

I SFF 2015 mener vi ikke, at alkohol og ungdomsfodbold hører sammen. Derfor må der ikke indtages eller medbringes nogen former for alkohol i forbindelse med træning eller kampe i klubbens ungdomsafdeling. Denne regel er naturligvis gældende for såvel Spiller, trænere, ledere, forældre eller andre med tilknytning til klubben.


Organisation:

Klubbens Ledelse vælger en ”ungdomsformand” for undomsafdelingen,

Er klubbens ungdomspræsentant i hverdagen, og skal være med til at sikre,at alle ungdomstrænere arbejder efter de gældende principper for et godt idrætsmiljø i klubben.

 

 

Vores håb er, at dit barn får en god, sjov og lærerig fodboldfremtid i SFF2015.

 

ungdomsudvalget

SFF 2015

 

Luk