Menu

Handlinger & Holdning Forælder

Ungdomsfodbold i SFF 2015.

 

SFF 2015´s holdning og handlinger til ungdomsfodbold:

 

Vision med Ungdomsfodbold:

Vi ønsker vil skabe et godt fodboldmiljø, hvor der fokuseres på udvikling af individuelle fodboldfærdigheder (teknik og koordination), da det er fundamentet for på kort sigt at skabe glade og motiverede børn, og for på lang sigt at skabe dygtige fodboldspillere.

For at skabe et godt fodboldmiljø skal klubben altid have klare målsætninger og holdninger til børnefodbold, som er velkendte og efterleves af både trænere, ledere, forældre og børn.

Ovennævnte regler for Fair Play gælder ikke kun unge i SFF 2015, men så sandelig også forældre og andre voksne som færdes i SFF 2015. I SFF 2015 efterlever vi ” De ti forældrebud”, som kort og kort fortæller, hvordan man opfører sig ved aktiviteter i SFF 2015!

I SFF 2015 lægger vi vært på, at der i forbindelse med såvel træning som kamp, altid er en positiv stemning blandt trænere/ledere og forældre, idet dette vil have en afsmittende effekt på spillerne og dermed afvikling af træning og kamp. For at dette kan lade sig gøre forventer SFF 2015, at forældrene levet op til følgende punkter;

01. Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det.

02. Giv opmuntring til alle under kampen – ikke bare til din datter eller søn og gør det i

både med- og modgang.

03. Respekter trænerens brug af spillerne.

04. Respekter, at det er trænerens opgave at give spillerne faglig vejledning under kampe.

05. Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser.

06. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – med pres ikke barnet.

07. Spørg om kampen var spændende og sjov – spørg ikke kun om resultatet.

08. Sørg for, at barnet har rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.

09. Vis respekt for arbejdet i klubben, bak op om initiativer til engagementer.

10. Tænk på, at det er dit barn der spiller fodbold – ikke dig!

 

For at en fodboldklub kan fungere i det daglige, er der ofte brug for en hjælpende hånd fra forældrekredsen, i forskellige sammenhænge. ungdomsudvalget forventer at forældre i SFF 2015 involverer sig i følgende opgaver:

 

Kørsel; Det forventes at forældrene er behjælpelige med kørsel til udekampe og stævner. Gældende færdselsregler skal naturligvis overholdes (seler til alle, ingen indtagelse af alkohol samt overholdelse af fartgrænser).

Trøjevask; Det forventes, at forældrene på skift vasker spillerdragterne og medbringer til næste kampdag.

Holdlederfunktion; Det forventes at forældrene assisterer træner/leder med forskellige små opgaver i forbindelse med kampene, hvis træneren ønsker det.

Hjælpefunktion ved træning; Det forventes, at forældrene hjælper træneren med mindre opgaver i forbindelse med træningen, hvis træneren ønsker det.

Medhjælp ved klubaktiviteter; Det forventes, at vi kan trække på forældrenes hjælp i forbindelse med klubaktiviteter. Desuden lægger SFF 2015 vægt på, at trænerne forsøger at inddrage forældrene i nogle sociale arrangementer omkring holdet, idet dette vil være med til, at give spillerne et sammenhold såvel på og ikke mindst udenfor banen.

 

Ud over ovennævnte forventer SFF 2015 følgende af forældrene;

De bakker op om trænere og ledelse.

De respekterer trænerens beslutninger.

De ikke søger at opnå fordele for eget barn.

De ikke opfører sig på en måde, som børnene ikke bryder sig om.

De går til træner/leder/ungdomsudvalg og er åbne og positive, hvis der er klagepunkter.

De bakker op om kørsel og trøjevask.

De af og til giver en hjælpende hånd med ved diverse praktiske opgaver eller arrangementer i klubben.

De medvirker til, at holde orden i klubben.

De sørger for, at kontingentet bliver betalt rettidigt.

De kommer for at se deres barn og hold spille engang imellem.

De byder sig til ved mangel på træner/leder på barnets hold.

Organisation:

Klubbens Ledelse vælger en ”ungdomsformand” for undomsafdelingen,

Er klubbens ungdomspræsentant i hverdagen, og skal være med til at sikre,at alle ungdomstrænere arbejder efter de gældende principper for et godt idrætsmiljø i klubben.

 

 

Vores håb er, at dit barn får en god, sjov og lærerig fodboldfremtid i SFF2015.

 

ungdomsudvalget

SFF 2015

 

 

Luk