Menu

Indtjening til egne hold

 

Regler for indtjening

  • Kontingent, sponsorater, gaver og anden indtjening går til klubbens fælles drift.
  • Aftaler laves altid med bestyrelsen forud for indtjening, og må ikke stride mod klubbens etik.

 

  • Sponsorater til det enkelte hold, må kun tegnes via klubben.
  • Dette aftales med formanden eller andre i bestyrelsen.


Oktober 2020

 

 

Luk